GET v1/getNotifyMessagesCount

Метод для отримання кількості повідомлень нотифікації.

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

Відсутній.

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис

Формат відповіді

application/json

Приклад:
1