GET v1/selReportFuelSpend

Метод який обраховує звіт "Витрати пального".

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

НазваОписTипДодатково
deviceIDs

Масив ID авто

Collection of integer

Обов'язковий

dateFrom

Дата початку періоду розрахунків (у форматі ISO)

string

Обов'язковий

dateTo

Дата закінчення періоду розрахунків (у форматі ISO)

string

Обов'язковий

mode

Режим звіту

ReportFuelSpendMode

Обов'язковий

isUseTimeInEachDay

Ознака чи враховувати обмеження по часі в кожен день періоду

boolean

Не обов'язковий

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис

НазваОписTипДодатково
id

ID

integer

deviceID

ID авто

integer

mode

Режим звіту

ReportFuelSpendMode

onDate

Дата

date

path

Шлях, км.

decimal number

primaryEngineTime

Час роботи основного двигуна

time interval

primaryEngineTimeMilliseconds

Час роботи двигуна в мілісекундах

decimal number

secondaryEngineTime

Час роботи додаткового механізма

time interval

secondaryEngineTimeMilliseconds

Час роботи додаткового механізма в мілісекундах

decimal number

isApprovedFuelSpendBySensor

Ознака чи затверджене пальне по датчику

boolean

isApprovedFuelSpendByNorm

Ознака чи затверджене пальне за нормою

boolean

isAllowConfirmFuelSpendBySensor

Ознака чи дозволено затверджувати пальне по датчику (ще не відбулось "автозатвердження")

boolean

isAllowConfirmFuelSpendByNorm

Ознака чи дозволено затверджувати пальне по нормі (ще не відбулось "автозатвердження")

boolean

fuelSpendBySensor

Витрати пального по датчику

decimal number

fuelSpendByNorm

Витрати пального за нормами

decimal number

isFirstItemDataSource

boolean

isLastItemDataSource

boolean

dinAdditionalEquipmentPoints

Точки додаткового обладнання

Collection of DevicePointDin

equipmentPeriods

Період додаткового обладнання

Collection of DeviceEquipmentPeriod

actions

Дії

Collection of ReportFuelSpendAction

dateFrom

date

dateTo

date

Формат відповіді

application/json

Приклад:
[
 {
  "id": 1,
  "deviceID": 2,
  "mode": 1,
  "onDate": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
  "path": 4.1,
  "primaryEngineTime": "00:00:00.1234567",
  "primaryEngineTimeMilliseconds": 123.45670000000001,
  "secondaryEngineTime": "00:00:00.1234567",
  "secondaryEngineTimeMilliseconds": 123.45670000000001,
  "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
  "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
  "isAllowConfirmFuelSpendBySensor": true,
  "isAllowConfirmFuelSpendByNorm": true,
  "fuelSpendBySensor": 11.1,
  "fuelSpendByNorm": 12.1,
  "isFirstItemDataSource": true,
  "isLastItemDataSource": true,
  "dinAdditionalEquipmentPoints": [
   {
    "id": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "type": 64,
    "deviceID": 4
   },
   {
    "id": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "type": 64,
    "deviceID": 4
   }
  ],
  "equipmentPeriods": [
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 3,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "dateTo": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00"
   },
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 3,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "dateTo": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00"
   }
  ],
  "actions": [
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 1,
    "type": 1,
    "name": "Рух",
    "value": 1.1,
    "fuelSpendBySensor": 3.1,
    "fuelSpendByNorm": 4.1,
    "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
    "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
    "fuelNormFormatted": ""
   },
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 1,
    "type": 1,
    "name": "Рух",
    "value": 1.1,
    "fuelSpendBySensor": 3.1,
    "fuelSpendByNorm": 4.1,
    "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
    "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
    "fuelNormFormatted": ""
   }
  ],
  "dateFrom": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
  "dateTo": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00"
 },
 {
  "id": 1,
  "deviceID": 2,
  "mode": 1,
  "onDate": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
  "path": 4.1,
  "primaryEngineTime": "00:00:00.1234567",
  "primaryEngineTimeMilliseconds": 123.45670000000001,
  "secondaryEngineTime": "00:00:00.1234567",
  "secondaryEngineTimeMilliseconds": 123.45670000000001,
  "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
  "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
  "isAllowConfirmFuelSpendBySensor": true,
  "isAllowConfirmFuelSpendByNorm": true,
  "fuelSpendBySensor": 11.1,
  "fuelSpendByNorm": 12.1,
  "isFirstItemDataSource": true,
  "isLastItemDataSource": true,
  "dinAdditionalEquipmentPoints": [
   {
    "id": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "type": 64,
    "deviceID": 4
   },
   {
    "id": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "type": 64,
    "deviceID": 4
   }
  ],
  "equipmentPeriods": [
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 3,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "dateTo": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00"
   },
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 3,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
    "dateTo": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00"
   }
  ],
  "actions": [
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 1,
    "type": 1,
    "name": "Рух",
    "value": 1.1,
    "fuelSpendBySensor": 3.1,
    "fuelSpendByNorm": 4.1,
    "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
    "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
    "fuelNormFormatted": ""
   },
   {
    "id": 1,
    "deviceID": 2,
    "deviceEquipmentID": 1,
    "type": 1,
    "name": "Рух",
    "value": 1.1,
    "fuelSpendBySensor": 3.1,
    "fuelSpendByNorm": 4.1,
    "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
    "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
    "fuelNormFormatted": ""
   }
  ],
  "dateFrom": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00",
  "dateTo": "2024-05-22T01:14:36.4855093+03:00"
 }
]