GET v3/getWayBillOneTimeByNo?no={no}

Метод для отримання "разового" маршрутного листа за його номером

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

НазваОписTипДодатково
no

Номер "разового" маршрутного листа

string

Обов'язковий

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис

НазваОписTипДодатково
id

ID маршрутного листа

integer

no

№ маршрутного листа

string

deviceID

ID авто

integer

items

Маршрути

Collection of WayBillOneTimeItem

Формат відповіді

application/json

Приклад:
{
 "id": 1,
 "no": "sample string 2",
 "deviceID": 1,
 "items": [
  {
   "regionID": 1,
   "regionName": "sample string 2",
   "dateFrom": "2024-05-22T01:14:57",
   "dateTo": "2024-05-22T01:14:57"
  },
  {
   "regionID": 1,
   "regionName": "sample string 2",
   "dateFrom": "2024-05-22T01:14:57",
   "dateTo": "2024-05-22T01:14:57"
  }
 ]
}