GET v3/selWayBillsOneTime?dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}

Метод для отримання списку "разових" маршрутних листів за обраний період. (За відсутності параметрів отримаємо "разові" маршрутні в яких не вводились дати).

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

НазваОписTипДодатково
dateFrom

Дата періоду 'з' (у форматі ISO)

string

Не обов'язковий

dateTo

Дата періоду 'по' (у форматі ISO)

string

Не обов'язковий

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис

НазваОписTипДодатково
id

ID маршрутного листа

integer

no

№ маршрутного листа

string

deviceID

ID авто

integer

items

Маршрути

Collection of WayBillOneTimeItem

Формат відповіді

application/json

Приклад:
[
 {
  "id": 1,
  "no": "sample string 2",
  "deviceID": 1,
  "items": [
   {
    "regionID": 1,
    "regionName": "sample string 2",
    "dateFrom": "2024-06-19T07:18:08",
    "dateTo": "2024-06-19T07:18:08"
   },
   {
    "regionID": 1,
    "regionName": "sample string 2",
    "dateFrom": "2024-06-19T07:18:08",
    "dateTo": "2024-06-19T07:18:08"
   }
  ]
 },
 {
  "id": 1,
  "no": "sample string 2",
  "deviceID": 1,
  "items": [
   {
    "regionID": 1,
    "regionName": "sample string 2",
    "dateFrom": "2024-06-19T07:18:08",
    "dateTo": "2024-06-19T07:18:08"
   },
   {
    "regionID": 1,
    "regionName": "sample string 2",
    "dateFrom": "2024-06-19T07:18:08",
    "dateTo": "2024-06-19T07:18:08"
   }
  ]
 }
]