GET v4/selReportFuelStation

Метод який обраховує звіт "Заправна станція".

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

НазваОписTипДодатково
deviceIDs

Масив ID АЗС

Collection of integer

Обов'язковий

dateFrom

Дата початку періоду розрахунків (у форматі ISO)

string

Обов'язковий

dateTo

Дата закінчення періоду розрахунків (у форматі ISO)

string

Обов'язковий

isUseTimeInEachDay

Ознака чи враховувати обмеження по часі в кожен день періоду

boolean

Не обов'язковий

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис

НазваОписTипДодатково
id

ID звіту

integer

orderNo

Порядковий номер

integer

deviceID

ID АЗС

integer

dateFrom

Дата з

date

dateTo

Дата по

date

onDate

Дата видачі/заправки ємності АЗС

date

key

Ключ

string

keyID

ID Ключа

integer

fuelInAdjust

Корегування

DeviceFuelAdjust

lastPointOnDate

Дата останньої точки даних для визначення актуальності розрахунків.

date

fuelIn

Заправка ємності АЗС

integer

fuelOut

Видача

decimal number

fuelOnStartFullPeriod

decimal number

fuelOnEndFullPeriod

decimal number

isApprovedFuelSpend

boolean

isOutsideCalibration

boolean

Формат відповіді

application/json

Приклад:
[
 {
  "id": 1,
  "orderNo": 2,
  "deviceID": 3,
  "dateFrom": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
  "dateTo": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
  "onDate": "2024-04-21T23:12:39",
  "key": "sample string 7",
  "keyID": 8,
  "fuelInAdjust": {
   "id": 1,
   "onDate": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
   "value": 3,
   "sensorValue": 4,
   "deviceID": 5,
   "isChangeByOperator": true,
   "checkNo": "sample string 7",
   "type": 0
  },
  "lastPointOnDate": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
  "fuelIn": 1,
  "fuelOut": 1.1,
  "fuelOnStartFullPeriod": 1.1,
  "fuelOnEndFullPeriod": 1.1,
  "isApprovedFuelSpend": true,
  "isOutsideCalibration": true
 },
 {
  "id": 1,
  "orderNo": 2,
  "deviceID": 3,
  "dateFrom": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
  "dateTo": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
  "onDate": "2024-04-21T23:12:39",
  "key": "sample string 7",
  "keyID": 8,
  "fuelInAdjust": {
   "id": 1,
   "onDate": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
   "value": 3,
   "sensorValue": 4,
   "deviceID": 5,
   "isChangeByOperator": true,
   "checkNo": "sample string 7",
   "type": 0
  },
  "lastPointOnDate": "2024-04-21T23:12:39.4680212+03:00",
  "fuelIn": 1,
  "fuelOut": 1.1,
  "fuelOnStartFullPeriod": 1.1,
  "fuelOnEndFullPeriod": 1.1,
  "isApprovedFuelSpend": true,
  "isOutsideCalibration": true
 }
]