GET v4/selReportWayFuel

Метод який обраховує звіт "Пробіг/Пальне" вер.4

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

НазваОписTипДодатково
deviceIDs

Масив ID пристроїв

Collection of integer

Обов'язковий

regionIDs

Масив ID регіонів в яких потрібно обраховувати простої

Collection of integer

Не обов'язковий

dateFrom

Дата початку періоду розрахунків (у форматі ISO)

string

Обов'язковий

dateTo

Дата закінчення періоду розрахунків (у форматі ISO)

string

Обов'язковий

mode

Режим звіту

ReportWayFuelMode

Обов'язковий

isUseTimeInEachDay

Ознака чи враховувати обмеження по часі в кожен день періоду

boolean

Не обов'язковий

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис

НазваОписTипДодатково
id

ID звіту

integer

deviceID

ID авто

integer

onDate

Дата

date

mode

Режим звіту

ReportWayFuelMode

shiftTimeFrom

Зміщення по часі

date

shiftTimeTo

Зміщення по часі

date

path

Пробіг, км

decimal number

speedometer

Значення пробігу на спідометрі

integer

fuelOnStart

Кількість пального на початок періоду, л.

decimal number

fuelOnEnd

Кількість пального на кінець періоду, л.

decimal number

fuelIn

Заправка, л.

integer

fuelInAdjust

Корегування заправки, л.

integer

fuelOut

Злив, л.

integer

fuelOutAdjust

Корегування зливу, л.

integer

fuelSpendBySensor

Витрати пального по датчику, л

decimal number

fuelSpendByNorm

Витрати пального за нормами, л

decimal number

fuelNormType

Тип витрат пального за нормою

DeviceFuelNormType

fuelSpendBySensorOn100

Витрати пального по датчику на 100 км. пробігу, л

decimal number

fuelSpendOn1Hour

Витрати пального по датчику на 1 годину, л

decimal number

downTimeCount

Кількість простоїв

integer

movingStartTime

Дата, час початку руху (у форматі ISO)

date

movingStopTime

Дата, час закінчення руху (у форматі ISO)

date

speedAverage

Середня швидкість, км./год.

integer

speedMax

Максимальна швидкість, км./год.

integer

primaryEngineTime

Час роботи двигуна

time interval

primaryEngineTimeMilliseconds

Час роботи двигуна в мілісекундах

decimal number

reportEquipmentOff

Звіт відключення обладнання

Collection of ReportEquipmentOff

isApprovedFuelSpendBySensor

boolean

isApprovedFuelSpendByNorm

boolean

isOutsideCalibration

Ознака чи виходять розрахунки за межі калібровки

boolean

isDeviceSpeedometerIsOutOfDate

Ознака чи останній введений показник спідометра вже застарів (> 31 дня)

boolean

deviceSpeedometer

Спідометр

DeviceSpeedometer

isFirstItemDataSource

boolean

isLastItemDataSource

boolean

shiftTimeFromSummary

date

shiftTimeToSummary

date

fuelSpendByNormOnFormatted

Витрати пального за нормами, в залежності від типу

string

speedMaxPoints

Точки перевищення швидкості

Collection of DevicePoint

fuelOnEndSummary

Останній відомий залишок пального

string

onDateFormatted

Дата або період (форматоване)

string

isDRPSensorExist

Ознака наявності ДРП у авто

boolean

Формат відповіді

application/json

Приклад:
[
 {
  "id": 1,
  "deviceID": 2,
  "onDate": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "mode": 1,
  "shiftTimeFrom": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "shiftTimeTo": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "path": 4.1,
  "speedometer": 1,
  "fuelOnStart": 5.1,
  "fuelOnEnd": 6.1,
  "fuelIn": 7,
  "fuelInAdjust": 1,
  "fuelOut": 8,
  "fuelOutAdjust": 1,
  "fuelSpendBySensor": 9.1,
  "fuelSpendByNorm": 10.1,
  "fuelNormType": 0,
  "fuelSpendBySensorOn100": 11.1,
  "fuelSpendOn1Hour": 12.1,
  "downTimeCount": 13,
  "movingStartTime": "2024-05-22T01:15:04",
  "movingStopTime": "2024-05-22T01:15:04",
  "speedAverage": 17,
  "speedMax": 18,
  "primaryEngineTime": "00:00:00.1234567",
  "primaryEngineTimeMilliseconds": 123.45670000000001,
  "reportEquipmentOff": [
   {
    "deviceID": 1,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:15:04",
    "dateTo": "2024-05-22T01:15:04",
    "distance": 4.1,
    "fuelSpend": 5.1,
    "equipmentOffType": 1,
    "xFrom": 1.1,
    "yFrom": 1.1,
    "xTo": 1.1,
    "yTo": 1.1
   },
   {
    "deviceID": 1,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:15:04",
    "dateTo": "2024-05-22T01:15:04",
    "distance": 4.1,
    "fuelSpend": 5.1,
    "equipmentOffType": 1,
    "xFrom": 1.1,
    "yFrom": 1.1,
    "xTo": 1.1,
    "yTo": 1.1
   }
  ],
  "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
  "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
  "isOutsideCalibration": true,
  "isDeviceSpeedometerIsOutOfDate": true,
  "deviceSpeedometer": {
   "id": 1,
   "deviceID": 2,
   "onDate": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
   "value": 1
  },
  "isFirstItemDataSource": true,
  "isLastItemDataSource": true,
  "shiftTimeFromSummary": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "shiftTimeToSummary": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "fuelSpendByNormOnFormatted": "",
  "speedMaxPoints": [
   {
    "deviceID": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:15:04",
    "lng": 3.1,
    "lat": 4.1,
    "speed": 5,
    "satellites": 6,
    "distance": 7.1
   },
   {
    "deviceID": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:15:04",
    "lng": 3.1,
    "lat": 4.1,
    "speed": 5,
    "satellites": 6,
    "distance": 7.1
   }
  ],
  "fuelOnEndSummary": "29,1/30,1=59,2 (01:15)",
  "onDateFormatted": "sample string 34",
  "isDRPSensorExist": true
 },
 {
  "id": 1,
  "deviceID": 2,
  "onDate": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "mode": 1,
  "shiftTimeFrom": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "shiftTimeTo": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "path": 4.1,
  "speedometer": 1,
  "fuelOnStart": 5.1,
  "fuelOnEnd": 6.1,
  "fuelIn": 7,
  "fuelInAdjust": 1,
  "fuelOut": 8,
  "fuelOutAdjust": 1,
  "fuelSpendBySensor": 9.1,
  "fuelSpendByNorm": 10.1,
  "fuelNormType": 0,
  "fuelSpendBySensorOn100": 11.1,
  "fuelSpendOn1Hour": 12.1,
  "downTimeCount": 13,
  "movingStartTime": "2024-05-22T01:15:04",
  "movingStopTime": "2024-05-22T01:15:04",
  "speedAverage": 17,
  "speedMax": 18,
  "primaryEngineTime": "00:00:00.1234567",
  "primaryEngineTimeMilliseconds": 123.45670000000001,
  "reportEquipmentOff": [
   {
    "deviceID": 1,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:15:04",
    "dateTo": "2024-05-22T01:15:04",
    "distance": 4.1,
    "fuelSpend": 5.1,
    "equipmentOffType": 1,
    "xFrom": 1.1,
    "yFrom": 1.1,
    "xTo": 1.1,
    "yTo": 1.1
   },
   {
    "deviceID": 1,
    "dateFrom": "2024-05-22T01:15:04",
    "dateTo": "2024-05-22T01:15:04",
    "distance": 4.1,
    "fuelSpend": 5.1,
    "equipmentOffType": 1,
    "xFrom": 1.1,
    "yFrom": 1.1,
    "xTo": 1.1,
    "yTo": 1.1
   }
  ],
  "isApprovedFuelSpendBySensor": true,
  "isApprovedFuelSpendByNorm": true,
  "isOutsideCalibration": true,
  "isDeviceSpeedometerIsOutOfDate": true,
  "deviceSpeedometer": {
   "id": 1,
   "deviceID": 2,
   "onDate": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
   "value": 1
  },
  "isFirstItemDataSource": true,
  "isLastItemDataSource": true,
  "shiftTimeFromSummary": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "shiftTimeToSummary": "2024-05-22T01:15:04.461757+03:00",
  "fuelSpendByNormOnFormatted": "",
  "speedMaxPoints": [
   {
    "deviceID": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:15:04",
    "lng": 3.1,
    "lat": 4.1,
    "speed": 5,
    "satellites": 6,
    "distance": 7.1
   },
   {
    "deviceID": 1,
    "onDate": "2024-05-22T01:15:04",
    "lng": 3.1,
    "lat": 4.1,
    "speed": 5,
    "satellites": 6,
    "distance": 7.1
   }
  ],
  "fuelOnEndSummary": "29,1/30,1=59,2 (01:15)",
  "onDateFormatted": "sample string 34",
  "isDRPSensorExist": true
 }
]