POST v1/delWeb5AgroPlanRegion

Метод для видалення регіонів агромодуля.

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

Відсутній.

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис