POST v1/updRegion

Метод для редагування регіону клієнта.

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

Відсутній.

Тіло запиту (body parameters)

НазваОписTипДодатково
ID

ID регіону

integer

Обов'язковий

name

Назва регіону

string

Обов'язковий

radius

Радіус регіону (для кругового регіону)

integer

Обов'язковий (для кругового регіону)

area

Площа регіону (для регіону довільної форми)

decimal number

Не обов'язковий

cadastralNumber

Кадастровий номер

string

Не обов'язковий

contractNumber

Договір

string

Не обов'язковий

contractWithName

З ким укладено договір

string

Не обов'язковий

contractDateFrom

Дата початку договору

date

Не обов'язковий

contractDateTo

Дата закінчення договору

date

Не обов'язковий

isOtherTenants

Ознака субаренди

boolean

Не обов'язковий

comment

Коментар

string

Не обов'язковий

color

Колір регіону у форматі HEX

string

Не обов'язковий

groupIDs

ID групи регіонів

Collection of integer

Не обов'язковий

verticles

Масив координат регіону

Collection of RegionVerticleUpd

Обов'язковий

Формат запиту

application/json

Приклад:
{
 "ID": 1,
 "name": "sample string 2",
 "radius": 3,
 "area": 1.1,
 "cadastralNumber": "sample string 4",
 "contractNumber": "sample string 5",
 "contractWithName": "sample string 6",
 "contractDateFrom": "2024-04-21T23:11:53.0122608+03:00",
 "contractDateTo": "2024-04-21T23:11:53.0122608+03:00",
 "isOtherTenants": true,
 "comment": "sample string 8",
 "color": "sample string 9",
 "groupIDs": [
  1,
  2
 ],
 "verticles": [
  {
   "id": 1,
   "regionID": 2,
   "x": 3.1,
   "y": 4.1
  },
  {
   "id": 1,
   "regionID": 2,
   "x": 3.1,
   "y": 4.1
  }
 ]
}

Параметри відповіді

Опис

Формат відповіді

application/json

Приклад:
OK