POST v1/updRegionCache

Метод для оновлення регіонів клієнта в кеш-памяті АПІ.

Параметри запиту

Формат запиту (URI parameters)

Відсутній.

Тіло запиту (body parameters)

Відсутнє.

Параметри відповіді

Опис