Notify

Методи APIОпис
POST v1/delNotify

Метод для видалення нотифікації.

GET v1/getNotify?id={id}

Метод для отримання нотифікації.

GET v1/getNotifyMessage?id={id}

Метод для отримання повідомлення нотифікації.

GET v1/getNotifyMessagesCount

Метод для отримання кількості повідомлень нотифікації.

POST v1/insNotify

Метод для збереження нотифікації.

GET v1/selNotifications

Метод який повертає масив нотифікацій акаунта.

GET v1/selNotifyActions

Метод який повертає масив типів подій нотифікацій.

GET v1/selNotifyMessages?RowIndex={RowIndex}&RowCount={RowCount}

Метод який повертає масив повідомлень нотифікацій акаунта.

POST v1/updNotify

Метод для редагування нотифікації.

POST v1/updNotifyIsActive

Метод для встановлення IsActive нотифікації.

POST v1/updNotifyMessageIsComplete

Метод для завершення повідомлення нотифікації.

Devices

Методи APIОпис
POST v1/delDeviceFuelNorm

Метод для видалення норми пального по авто.

POST v1/delDeviceEquipment

Метод для видалення додаткового механізму.

POST v1/delDeviceData

Метод видалення даних датчиків авто за період. Доступно для адміністраторів. По-замовчуванню заборонено. Якщо вам потрібна дана функція - звертайтесь до вашого менеджера.

POST v1/delDeviceEquipmentFuelNorm

Метод для видалення норми пального додаткового механізму.

POST v1/delDeviceSpeedometer

Метод видалення показника спідометра.

POST v1/delDeviceWatch

Метод видалення посилання на авто.

POST v1/delClientDriver

Метод для видалення водія.

GET v1/getClientDriver?id={id}

Метод для отримання водія.

GET v1/getDeviceLastStatus?DeviceID={DeviceID}&DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}

Метод для отримання статусу авто за його ID.

GET v1/getDeviceSummary?DeviceID={DeviceID}&DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}&IsUseTimeInEachDay={IsUseTimeInEachDay}

Отримання узагальненої інформації по авто.

GET v1/getDeviceEquipment?id={id}

Метод для отримання додаткового механізму.

GET v1/getDevicePoint?DeviceID={DeviceID}&OnDate={OnDate}&IsNeedSpeedFilter={IsNeedSpeedFilter}&IsNeedAngle={IsNeedAngle}&IsNeedLastCorrect={IsNeedLastCorrect}&IsNeedFirstSpeedPoint={IsNeedFirstSpeedPoint}

Метод для отримання даних пристрою.

POST v1/getDeviceWatch

Метод для генерування нового веб посилання на авто.

POST v1/getDeviceWatchSendBySMS

Метод пересилки веб посилання на авто за допомогою СМС.

POST v1/insClientDriver

Метод збереження водія авто.

POST v1/insDeviceEquipment

Метод збереження додаткового обладнання авто.

POST v1/insDeviceFuelNorm

Метод збереження норми пального авто.

POST v1/insDeviceSpeedometer

Метод збереження показника спідометра.

GET v1/selClientDriver

Метод для отримання водіїв.

GET v1/selDeviceData?DeviceID={DeviceID}&DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}&RowIndex={RowIndex}&RowCount={RowCount}

Метод для отримання даних датчиків авто за певний період часу.

GET v1/selDeviceEquipment

Метод для отримання додаткового обладнання.

GET v1/selDeviceFuelNorm?DeviceID={DeviceID}

Метод для отримання норм пального по авто.

GET v1/selDeviceEquipmentFuelNorm?DeviceEquipmentID={DeviceEquipmentID}

Метод для отримання норм пального додаткового обладнання.

GET v1/selDeviceLastPositions

Метод який повертає останні позиції всіх пристроїв клієнта.

GET v1/selDeviceLastStatus?DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}&IsOverrideOutOfTimeCalculation={IsOverrideOutOfTimeCalculation}&IsNeedLog={IsNeedLog}

Метод для отримання списку останніх статусів авто акаунта.

GET v1/selDeviceRoute?DeviceID={DeviceID}&DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}&RowIndex={RowIndex}&RowCount={RowCount}

Метод для отримання даних gps-датчика авто за певний період часу.

GET v1/selDeviceRouteUTC?DeviceID={DeviceID}&DateFromUTC={DateFromUTC}&DateToUTC={DateToUTC}&RowIndex={RowIndex}&RowCount={RowCount}

Метод для отримання даних gps-датчика авто за певний період часу UTC.

GET v1/selDeviceWatch

Метод для отримання посилань на авто згенерованих акаунтом.

GET v1/selGroupDevices

Метод який повертає масив груп авто.

POST v1/updClientDriver

Метод редагування водія авто.

POST v1/updDeviceEquipment

Метод редагування додаткового обладнання авто.

POST v1/updDeviceFuelNorm

Метод редагування норми пального авто.

POST v1/updDeviceSpeedometer

Метод редагування показника спідометра.

POST v2/getDeviceWatch

Метод для генерування нового веб посилання на авто (вер.2).

GET v3/getDevice?id={id}

Метод для отримання авто по його ID.

GET v3/getDevicePath?deviceID={deviceID}&dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}

Метод для отримання пройденого шляху авто за певний період часу.

GET v3/getDevicePathDocument1C?deviceID={deviceID}&dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}&document1C={document1C}

Метод для отримання відстані для авто за документом 1С. Тобто відстань від "Завантажено" до "Розвантажено".

GET v3/selDevices

Метод для отримання всіх авто акаунта.

GET v3/selDeviceStatus1C?deviceID={deviceID}&dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}&document1C={document1C}

Метод для отримання переліку статусів авто (завантажений, розвантажений) за період часу.

POST v3/updDeviceCode1C

Метод для оновлення коду 1С авто.

POST v3/updDeviceLoadUnload

Метод для оновлення статусу авто (оновлює статус "завантажено", "розвантажено")

GET v4/selDevices?isNeedLastPosition={isNeedLastPosition}

Метод для отримання всіх авто акаунта.

ApiCommon

Службові методи

Методи APIОпис
POST v1/getVariablesCacheState

Видалення застарілих наборів даних з кешу

POST v1/cleanVariablesCache

Видалення застарілих наборів даних з кешу

POST v1/reloadSettings

Перечитка налаштувань API

GET v1/getMode

Отримання режиму роботи

IButton

Методи упраління Ключами-ідентифікаторами

Методи APIОпис
GET v1/selIButtons

Метод для отимання всіх ключів

GET v1/getIButton?id={id}

Метод для отримання ключа

GET v1/delIButton?id={id}

Метод для видалення ключа

POST v1/insIButton

Метод для додавання ключа

POST v1/insIButtonValue

Метод для додавання значення ключа

POST v1/updIButton

Метод для редагування ключа

POST v2/delIButton

Метод для видалення ключа вер.2

Account

Методи APIОпис
POST v1/delAccount

Метод для видалення акаунта. (Доступно для адміністраторів)

POST v1/delFireBaseToken

Метод для видалення токена доступу пуш-повідомлень.

GET v1/getAccountSetting?type={type}

Метод для отримання налаштувань акаунта

GET v1/getAccount?token={token}

Метод для отримання даних акаунта. (Доступно для всіх користувачів)

GET v1/getAuth?phone={phone}&password={password}

Метод для перевірки даних авторизації. (Доступно для всіх користувачів)

GET v1/getAccountPasswordBySMS?phone={phone}

Метод для надсилання паролю на телефон користувача. (Доступно для всіх користувачів)

POST v1/insAccount

Метод для збереження нового акаунта.

GET v1/selAccounts

Метод для отримання всіх акаунтів клієнта (доступно лише для акаунтів з правами адміністратора)

GET v1/selAccountSettings

Метод для отримання всіх налаштувань акаунта

POST v1/insUpdAccountSetting

Метод редагування налаштувань акаунта.

POST v1/insUpdFireBaseToken

Метод для збереження токена доступу для пуш-повідомлень.

POST v1/updAccount

Метод для редагування акаунта.

GET v2/getAccountSettings?type[0]={type[0]}&type[1]={type[1]}

Метод для отримання налаштувань акаунта вер.2

1C

Методи APIОпис
POST v2/1c/units/{id}/UpdateInfo

Метод для оновлення додаткових властивостей авто (unit-a) в системі Контроль+".

POST v2/1c/units/{id}/UpdateStatus

Метод для збереження статусу авто unit-a (завантажений, розвантажений) в системі Контроль+.

GET v2/1c/units/{id}/PathLengthByWayBill?from={from}&to={to}&documentguid={documentguid}

Метод для отримання відстані для авто (unit-а) по документу в системі Контроль+. Тобто відстань від "Завантажено" до "Розвантажено".

GET v2/1c/units/{id}/GetStatus

Метод для отримання переліку статусів unit-a (завантажений, розвантажений) за період часу в системі Контроль+.

Regions

Методи APIОпис
POST v3/delRegion

Метод для видалення регіону.

POST v3/insRegionCircle

Метод для збереження нового кругового регіону.

POST v3/insRegionsCircle

Метод для збереження масиву кругових регіонів.

POST v3/updRegionCircle

Метод для редагування кругового регіону.

POST v3/insRegionPolygon

Метод для збереження нового регіону довільної форми.

POST v3/insRegionsPolygon

Метод для збереження масиву регіонів довільної форми.

POST v3/updRegionPolygon

Метод для редагування регіону довільної форми.

GET v3/selRegions

Метод для отримання списку регіонів. вер.3

POST v1/delGroupOfRegions

Метод для видалення групи регіонів.

POST v1/delRegions

Метод для видалення регіонів клієнта.

POST v1/delRegionBase

Метод для видалення "базового" регіону авто.

POST v1/delRegionGroup

Метод для видалення регіонів з групи.

POST v1/delRegionsBase

Метод для видалення всіх "базових" регіонів авто.

POST v1/delRegionCulture

Метод для видалення агро-культури.

POST v1/delRegionWork

Метод для видалення агро-роботи.

GET v1/getGroupOfRegions?id={id}

Метод який повертає групу регіонів.

GET v1/getRegion?id={id}

Метод для отримання регіону.

GET v1/getRegionCulture?id={id}

Метод для отримання агро-культури.

GET v1/getRegionVisited?RegionID={RegionID}&DeviceID={DeviceID}&DateFrom={DateFrom}&DateTo={DateTo}

Метод для отримання всіх авто, що відвідали регіон.

GET v1/getRegionWork?id={id}

Метод для отримання агро-роботи.

POST v1/insGroupOfRegion

Метод для збереження групи регіонів.

POST v1/insRegionBase

Метод для збереження "базового" регіону авто.

POST v1/insRegionGroup

Метод для додавання регіонів до групи.

POST v1/insRegionCulture

Метод для збереження агро-культури.

POST v1/insRegionWork

Метод для збереження агро-роботи.

GET v1/selGroupOfRegions

Метод який повертає масив груп регіонів.

GET v1/selRegionsBase?deviceID={deviceID}

Метод який повертає масив регіонів за групою.

GET v1/selRegionCulture

Метод для отримання агро-культур.

GET v1/selRegionWork

Метод для отримання агро-робіт.

POST v1/updGroupOfRegion

Метод для редагування групи регіонів.

GET v1/selRegionsByGroup?groupID={groupID}

Метод який повертає масив регіонів за групою.

POST v1/updRegion

Метод для редагування регіону клієнта.

POST v1/updRegionBase

Метод для редагування "базового" регіону авто.

POST v1/updRegionCache

Метод для оновлення регіонів клієнта в кеш-памяті АПІ.

POST v1/updRegionCulture

Метод редагування агро-культури.

POST v1/updRegionWork

Метод для редагування агро-роботи.

GET v4/selRegions

Метод для отримання списку регіонів. вер.4

Units

Даний контролер буде видалено в наступних оновленнях АРІ. Використовуйте методи контролеру Devices

Методи APIОпис
GET v2/units/{id}/messages?from={from}&to={to}

Метод для отримання даних датчиків за вказаний інтервал часу.

GET v2/units

Метод для отримання переліку доступних одиниць техніки (units), яка зареєстрована у користувача системи Контроль+.

GET v2/units/{id}

Метод для отримання unit-a по його ID.

GET v2/units/{id}/sensors

Метод отримання всіх доступних датчиків вказаного unit-а.

GET v2/units/{id}/route

Метод для отримання маршруту unit-а за визначений час, тобто значення gps-датчика.

GET v2/units/{id}/PathLength

Метод для отримання пройденого шляху unit-a за певний період часу.

WayBills

Методи APIОпис
POST v3/insWayBillOneTime

Метод для збереження нового "разового" маршрутного листа.

POST v3/updWayBillOneTime

Метод для редагування "разового" маршрутного листа.

POST v3/insWayBillCyclical

Метод для збереження нового циклічного маршрутного листа.

POST v3/updWayBillCyclical

Метод для редагування циклічного маршрутного листа.

GET v3/selWayBillsOneTime?dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}

Метод для отримання списку "разових" маршрутних листів за обраний період. (За відсутності параметрів отримаємо "разові" маршрутні в яких не вводились дати).

GET v3/selWayBillsCyclical

Метод для отримання списку циклічних маршрутних листів.

GET v3/getWayBillOneTime?id={id}

Метод для отримання "разового" маршрутного листа за його ID

GET v3/getWayBillOneTimeByNo?no={no}

Метод для отримання "разового" маршрутного листа за його номером

GET v3/getWayBillCyclical?id={id}

Метод для отримання циклічного маршрутного листа за його ID

GET v3/getWayBillCyclicalByNo?no={no}

Метод для отримання циклічного маршрутного листа за його номером

Reports

Методи APIОпис
GET v2/fuelstation/{id}?from={from}&to={to}

Метод для отримання інформації про заправки АЗС.

GET v3/selReportFuelStation?deviceID={deviceID}&dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}

Метод для отримання інформації про заправки АЗС.

GET v3/selReportDownTime?deviceID={deviceID}&dateFrom={dateFrom}&dateTo={dateTo}&isNeedFindRegion={isNeedFindRegion}&isNeedAddress={isNeedAddress}

Метод який обраховує звіт "Простої"

GET v1/selReportCommons

Метод який обраховує звіт "Загальний".

GET v1/selReportFuelInOut

Метод який обраховує звіт "Заправки/зливи".

GET v1/selReportFuelSpend

Метод який обраховує звіт "Витрати пального".

GET v1/selReportGoToRoute

Метод який обраховує звіт "Виїзд на маршрут".

GET v1/selReportRegionVisit

Метод який обраховує звіт "Відвідані регіони".

GET v1/selReportTillage

Метод який обраховує звіт "Обробка полів".

GET v1/selReportWayBill

Метод який обраховує звіт "Маршрутний лист".

GET v4/selReportDownTime

Метод який обраховує звіт "Простої". вер.4

GET v4/selReportFuelStation

Метод який обраховує звіт "Заправна станція".

GET v4/selReportWayFuel

Метод який обраховує звіт "Пробіг/Пальне" вер.4

Web5Agro

Методи APIОпис
POST v1/delWeb5AgroPlan

Метод для видалення плану по агромодулю.

POST v1/delWeb5AgroPlanRegion

Метод для видалення регіонів агромодуля.

GET v1/getWeb5AgroPlan?id={id}

Метод отримання планування по агромодулю.

POST v1/insWeb5AgroPlan

Метод збереження плану по агромодулю.

GET v1/selWeb5AgroPlan

Метод отримання планувань по агромодулю.

GET v1/selWeb5AgroPlanRegion

Метод отримання регіонів агромодуля.

GET v1/selWeb5AgroReport

Метод для розрахунку звіту по агромодулю.

POST v1/updWeb5AgroPlan

Метод редагування плану по агромодулю.

POST v1/updWeb5AgroPlanRegion

Метод редагування регіонів агромодуля.

POST v1/updWeb5AgroReport

Метод для редагування звіту по агромодулю.